Ko Taranaki te mounga
Ko ngā wai ora e rere nei
Ka rere ki uta, Ka rere ki tai
Mai Te Rau o Te Huia ki Titirangi
Ko Ngāti Rāhiri e


Nau mai e nga uri whakaheke o Ngāti Rāhiri o Te Atiawa

Ngāti Rāhiri Hapū o Te Atiawa (Taranaki) Society Incorporated  welcomes you.

Please register or update your details so we may stay connected.

Let us learn our history and create a thriving and prosperous future together.