ABOUT US


Te Roherohenga o Ngāti Rāhiri

Kua tanu te kōhatu hei matohū o te wāhi o
Ngāti Rāhiri o Te Atiawa.

Timata ki te manga o Titirangi,
ka kūtoro atu aku waewae ki tai, ki te papakainga rā o
Ngāti Mutunga ko Te Rau o Te Huia. Ka tauaro ki uta ki te koukouoro o Ngāti Maru Wharanui.

Ko Otamapotiki, ko Oparinga, ki te ia o te awa o Onaero. Hokai atu ra ki te manga o Kokohiko ki Oapui, ki Whiorua ki te ia o te manga o Mangaturi ki te aukume o te awa mataratara ko Waitara e, ko Waitara e.

Ka hurirapa ki Kopuapoutakataka ki Pukemāhoe me tona iti me tona nui ki te ia o ngā manga o Kohipo, o Mangahewa. Ko te patūwatawata ko Puketakere, ko aku papakainga
ko Turangahaka, ko Pukemanu i whakamaru ai te tangata.

Whakahoki atu ki tai, ki te matapuna o te manga o Waipapa me te hokinga ki te matohū ra ko Titirangi. Whakaurua a Matarikoriko me te iti o Rimutauteka e. Koia rā te toenga o
o matou whenua mai te taha
ki tai o te roheki te taha ki uta o te ruri o ngā Pākeha.

E kore e pau ngā kūmara a Tonga, e tuputupu nūnui,
e tuputupu roroa kia ora ai a Ngāti Rāhiri e hai!


Our Hapu Boundaries

Our rohe as recorded by our tipuna commences at Titirangi and extends along the coast to Te Rau o Te Huia.

Thence inland to Otamapotiki and Oparinga onto the Onaero River. We then move up the Onaero River, along to the Kokohiko Stream, to Oapui and Whiorua.

Then along the Mangaturi Stream to the Waitara River, down the Waitara River to Kopuapotakataka. We then go inland past Pukemahoe iti and Pukemahoe nui
to the Kohipo stream. Down the Kohipo Stream and
Mangahewa Stream to Taramouri.

Then past Puketakauere, Turangahaka and Pukemanu, going to the source of the Waipapa Stream. Following partly down the Waipapa Stream we then head north, returning to the start point at Titirangi.

Our rohe also includes the area known as the Matarikoriko Block and that portion of the Rimutauteka Block
to the east of the Mangaone Stream.